Tarih bir milletin en önemli değerlerindendir. Bu değerler manzumesinde önemli olaylara tanıklık eden ve döneminin izlerini günümüze taşıyan abide eserler kimi zaman kara parçalarını birbirine gönül bağı gibi bağlamış, kimi zamanda bir idare merkezi veya yönetim üssü olarak hizmet vermiştir.

 

Selçuklu, Osmanlı, Bizans ve Roma medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Anadolu ve Rumeli toprakları, tarihin aynası hükmünde olan mimari yapıları günümüze taşımıştır.

 

Tarihi ve kültürel mirasımızın herhangi bir parçasının bozulması veya yok olması aslında bütün dünya mirasının yoksullaşması demektir.

 

Önemli olan bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak geçmişle gelecek arasında ki muhkem köprü vazifesini layığı ile yapmaktır.

 

Süreklilik ve sürdürülebilirlik temeli üzerine, modern bilimsel yöntemlerden destek alarak, geleneksel metotlara da sadakat göstererek müstesna eserlerinizin kolektif akıl yürütülerek korunması ve mıh gibi tarihe çakılarak not düşülmesi gerekmektedir.
 

ER-BU ailesi olarak Türk kültür ve sanatıyla ilgili zengin ve kadim mirasımızın sembolü olan mimari yapılarımızın  gelecek nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz…

Değerlerimiz

DestroyInitialise