Kesik Köprü

Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasseddin Keyhüsrev tarafından 1251 yılında yaptırılmıştır . Türk mimarisin güzide bir eseridir. 13 kemerli olan köprü 50 metre eninde ve 220 metre uzunluğundadır. Köprü tarihi ipek yolunun üzerinde bulunmaktadır. 1250’li yıllarda ülkeye başkentlik yapan Konya ve önemli ilim merkezi olan Kırşehir’i birbirine bağlamaktadır. Köprü 1616, 1849, 1925 yıllarında bir çok kez onarım görmüş , 1990 yıllarda kum ocakların etkisi ile köprünün temelleri olumsuz etkilenmiş parça parça yıkılarak yok olma noktasına gelmiştir.

 

Köprünün sivri kemerleri birbirlerinden farklı olarak yapılmıştır. Bu kemerlerin bazıları üzerinde tahfif kemerleri bulunmaktadır. Köprü ayaklarının menba tarafı üçgen şeklinde selyaranlar, mansap tarafı da mahmuzlarla takviye edilmiştir. Köprü çeşitli dönemlerde onarılmış, özellikle son onarımında girişteki ilk kemer ve tempan duvarları değiştirilmiş, bu kısmın korkulukları yenilenmiştir.

 

Kesik Köprü şuan araç trafiğine kapalı olmasına karşın insanlar tarafından gezilip görülebilmektedir. Halen Konya-Kırşehir taşıt yolu , köprünün 500 metre kadar güneyinde bulunan modern köprü ile sağlanmaktadır.

 

Köprünün başında Selçuklular döneminde yapılmış Kesikköprü Kervansarayı bulunmaktadır. Bu Kervansarayın çok az kalıntısı günümüze gelebilmiştir.

Firmamız tarafından restorasyon çalışmaları  2008 yılında tamamlanmıştır.

 

Tamamlanan Projeler