Şahruh Köprüsü

Kayseri Sarıoğlan ilçesi, Karaözü Köyü girişinde bulunmaktadır. Kızılırmak Nehri üzerine kurulmuştur. İnşa kitabesi bulunmadığı için kimin yaptırdığı da kesin olarak bilinmemekte, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir. 

Şahruh Köprüsü, Şahruh Bey'in oğlu Mehmet Bey tarafından da 1538-1539 tarihlerinde onarılmıştır. Bu onarımla ilgili bir kitabe köprü üzerinde bulunmaktadır. Kitabe 1928 yılında orta gözden (en büyük göz) batıya bakan göz tamir edilirken ırmağın sağ kıyısında köprünün kuzey batı girişinde, toprağa gömülü bir şekilde bulunmuştur. 4 Ağustos 1928 de Sivas müzesine kaldırılan kitabe 252 envanter numarasıyla kayıtlıdır. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır: 

Bu köprüyü H.945'de (1538-1539) Alaüddevle Zulkadirî Sasani'nin oğlu Şahruh Bey'in oğlu Mehmet, Emir Abdullah eliyle onardı. 

Köprü muntazam kesme taştan yapılmıştır. Uzunluğu 144,5 metre, eni 5,6 metre olup, sekiz kemerlidir. Ortada yüksek sivri bir kemer, onun yanında da gittikçe alçalan kemerler bulunmaktadır. Yanlardaki korkuluklar iyi bir durumda olup, köprü günümüzde de kullanılmaktadır. Köprüyle ilgili olarak yöre civarında bir inanış vardır: Korkuluk taşları arasında bulunan "Çukur Taşı"na sırt verilerek dilek tutulur ve böylelikle dileklerin gerçekleştiğine inanılır.

 

Firmamız tarafından 1999 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Tamamlanan Projeler