Sazak Köprüsü

Sazak Köprüsü, Konya İlinin 135 km. güneyinde Akdeniz sahiline yaklaşık 100 km. uzakta olup, Akdeniz bölgesinde yer alır., Sazak Köyünden geçen derenin üstüne inşa edilmiştir. Eski bir kervan yolu güzergahında bulunan köprü bölgedeki köprüler arasında en büyük ve anıtsal olanıdır.Üç gözlü olan eserin kuzey ve güneydeki kemer gözleri daha yüksek, ortadaki ise basıktır. Bundan dolayı kemer gözlerinin tepelerindeki kırılmalar ortadakine göre daha fazladır. Kemerlerde kesme, diğer taraflarda moloz taş kullanılmıştır.

 

Köprünün doğu tarafına büyükçe üçgen selyaran (mahmuz)'lar yapılmış ve moloz taşlarla örülmüştür. Kuzeydeki kemer ayakları arasında karşılıklı üçer hatıl yuvası dikkati çekmektedir. Köprüyü 19. yüzyıla tarihlendirebiliriz.Ulaşıma hizmet veren tarihi Sazak Köpürüsü’nün büyük bir bölümü 2006 yılındaki bir selde tamamen yıkılmıştır.

 

Firmamız tarafından restorasyon çalışmaları 2012 yılında tamamlanmıştır.

Tamamlanan Projeler