Fatih Köprüsü

Fatih köprüsü, Sarayiçi’nde Demirkapı ile Adalet Kasrı arasında Tunca Nehri’nin üzerindedir. 1452’de Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Tunca’nın üzerindeki diğer iki köprüye oranla daha büyük olan Fatih köprüsü, üç gözlü ve 34 metre uzunluğundadır.

 

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1452 yılında, Tunca nehri üzerinde adalet kasrı yakınında; muhtemelen 1451 yılında yapımına başlanan Saray-ı Cedid için yaptırmıştır.

 

Köprü Tunca Nehri üzerinde, Adalet Kasrı ile Balkan Şehitliği arasında yer almaktadır. Sarayın 1844'de cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye Cephanelik Köprü’sü denilmeye başlanmıştır. 1878 savaşından ve Edirne sarayının yanmasından sonra süvari kışlalarına yakınlığı nedeniyle Süvari Köprüsü de denilmiştir. Edirne sarayının mamur ve meskun bulunduğu zamanlarda ise Hasbahçe Köprüsü diye anılırdı. Hasbahçe tavuk ormanının sağ sahilinde Demirkapı'ya ve oradan da saraya bağlanan tamamen kesme taştan yapılmış üçgözlü bir köprüdür.

 

Tamamı kesme taştan inşa edilmiş bir köprüdür. Ortada büyük, yanlarda daha küçük olmak üzere üç gözlüdür. Köprünün boyu 34,20 metre'dir. Kemerleri hafif sivridir. Büyük gözünün sağ ve solunda birer boşaltma gözü ve altlarında sel yaranları vardır.

 

 Köprü yerinde nehir tabanına da mermerler döşenmiştir. Bugün su çekilince mermerler yer yer görülmektedir. Buraları uzun süre mesire yerleri olduğundan nehir üzerinde sandal sefaları yapıldığı sarayla ilgili belgelerden bilinmektedir.

 

Firmamız tarafından Restorasyon çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır.

Tamamlanan Projeler