Gazi Mihal Köprüsü

Bizans tekfuru iken müslüman olarak Osmanlı tebaasına katılarak akıncı beyliği görevini üstlenen, Mihaloğulları ailesinden Gazi Mihal Bey tarafından M.S 1420 (H.823) yılında, kentin kuzeybatısında, bugünkü Kapıkule-Bulgaristan'a giden yolda Tunca Nehri üzerinde inşa ettirilmiştir.

 

Uzunluğu 184.18 m, genişliği ise 5.90 m olan 16 açıklıklı Gazimihal Köprüsü; Edirne’den Bulgaristan sınırındaki Kapıkule’ye giden yolun geçtiği Tunca Nehri üzerindedir. Romalılar zamanında mevcut olan köprü, Michael Paleologos (1261-1282) devrinde de kullanılmıştır. Edirne’nin Osmanlılar tarafından 1362 yılında fethedilmesinden sonra onarılan bu köprüye akıncı komutanının adı olan Gazimihal ismi verilmiştir. Köprü, Sultan II Hamid zamanında da (1900-1903) esaslı bir onarım görmüştür. Bu nedenle de bir adı Hamidiye köprüsüdür.

 

Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda bozuk olan korkululuklar sökülerek yeniden yapılmış, köprü üzerindeki asfalt ve beton kaldırılmış, su yalıtımı ve taş döşeme kaplaması yapılmıştır.

 

Firmamız tarafından yapılan restorasyon çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır.

Tamamlanan Projeler