Taşköprü

Adana'nın simgesi olarak kabul edilen köprü, bir Roma Dönemi eseridir. Taşköprü'nün Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırıldığı ve Roma İmparatoru Justinianus zamanında ciddi şekilde onarıldığı aktarılmaktadır. Taşköprü dünyada hala kullanılan en eski köprüdür .Seyhan Nehri üzerinde bulunan, aslen 21 gözlü olan köprü, seyhan nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor.

 

İlk yapıldığında yarı yarıya daha dar olan köprü daha sonra genişletilmiştir. Köprünün her iki girişinde de bugün bile kullanılan ismiyle, şu anda mevcut olmayan "Kale Kapısı" denilen iki taç kapısı olduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde birkaç kez onarılan taşköprü, günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. 310 metre uzunluğundaki köprünün genişliği 11.40 metre’dir.

 

Adana şehir merkezinde bulunan köprü şehri ikiye bölen Seyhan nehri üzerindedir. Eski köprü, taş köprü ve Roma köprüsü olarak ta bilinen köprü tarihte Anadolu’yu Mezopatamya’ ya bağlayan tek geçittir. Roma İmparatoru 1. Hadrianus tarafından (117-138) yaptırılan köprü 310 m. uzunluğunda 11.50 m. genişliğinde olup 14 ana gözden meydana gelmiştir. Memba tararında 6, mansap tarafında ise 5 hafifletme gözü bulunmakta olup memba tarafındaki bir hafifletme gözü daha sonra kapatılmıştır. Köprünün kemerleri yuvarlak ve sivri formda olup köprü üzerinde değişik dönemlerden kalma kitabeler bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde onarım gören köprünün, 1950 yılında tabliyesi genişletilmiş taş korkulukları kaldırılmış, demir parmaklıklar konulmuştur.

 

2006 yılında tamamlanan restorasyon esnasında temellerde güçlendirme yapılmış, tempan duvarındaki eksiklikler giderilmiş, korkuluklar ve döşeme aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Tamamlanan Projeler