Çobandede Köprüsü

Erzurum-Varto karayolu üzerinde, Hasankale’nin 15 km doğusundadır. Köprü İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın (1295-1304) zamanında yörede yapılan imar çalışmaları sırasında Veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından l297-1298 yıllarında yapılmıştır. Köprünün yapı formu ve baş kısmındaki bezmeler Selçuklu ve İlhanlı üslubunu yansıtmaktadır.

 

Karga pazarı ve Aras nehirlerinin birleştiği yerde yapılan köprü 128.00 m uzunluğunda, 8.50 m genişliğindedir. Köprünün en büyük kemer açıklığı l3.00 m olup en yüksek noktası da 30.00 m’dir. Yedi yuvarlak kemerli gözden meydana gelen köprünün ilk gözü son yıllarda yapılan onarım sırasında kapatılmıştır. Bugün altı gözlü olan köprü Homigi köyü’nden getirilen taşlarla yapılmıştır. Köprünün kemerleri siyah, kırmızı ve gri renkli kesme taşlardan yapılmıştır. Taşların işlenişinde son derece ahenkli ve iyi bir işçilik gözlemlenmektedir. Ayrıca köprü ayaklarının altına yatay olarak ardıç ağaçları döşenmiştir.Böylece köprünün batmaması sağlanmıştır. Köprü ağırlığını hafifletmek için de tampon duvarları arasında boşluklar bırakılmıştır. Köprünün ayakları üzerinde son derece güzel işlemeleri olan köşkler yapılmıştır. Köprünün iki tarafında dörderden, üzerleri kubbeli sekiz köşk yerleştirilmiştir. Bunların bazılarının üzerlerinde alemler ve işaretler görülmektedir.

 

Köprü çeşitli dönemlerde onarılmıştır. Köprünün 872 yılındaki onarımını gösteren kitabe güneydeki korkuluk üzerine yerleştirilmiştir. Bu onarım öncesinde, 727 yılında da bir onarım daha geçirmiştir. Bunun dışında 946-948 yıllarında bir kez daha onarılmıştır. Dönemin önemli yapılarından biri olan tarihi köprü, günümüzde koruma altına alındığından kullanılmamaktadır. Çobandede köprüsü’nün  restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.

 

 

Tamamlanan Projeler