Konjic Köprüsü

Bosna - Hersek’in Konjic şehrinde bulunan köprü , Başkent Saraybosna'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır. Osmanlı zamanında Saraybosna'dan çıkan akıncılar burada çadır kurdukları için şehrin ismi atların dinlendiği yer anlamına gelen “Konjic” olarak tarihe geçmiştir. Köprü Neretva Nehri üzerinde bulunmaktadır.

 

1665 yılında Konjic'i ziyaret eden Evliya Çelebi, Neretva Nehri üzerinde Karagöz Bey Köprüsü olarak anılan büyük bir ahşap köprünün varlığından söz etmiştir. 1666 yılında yıkılan ahşap köprünün yerine yapılan Konjic Köprüsü, 19. Osmanlı Padişahı Sultan IV. Mehmet'in saltanatı sırasında M.1682 yılında inşa edilmiştir. İlk yapıldığı yıllarda, nehir üzerindeki tek geçiş noktası olmasından dolayı stratejik açıdan büyük önem taşımıştır. Konjic Köprüsü, 17. yy klasik Osmanlı Mimarlığı'nın güzel bir örneğini teşkil etmektedir.

 

Sivri formlu 6 adet kemeri bulunan köprüde, kemer açıklıkları 6.72 m. ile 13.56 m. arasında değişmektedir. İki kanat duvarı arasında uzunluğu 86.20 m., korkulukların dışından genişliği ise 5.35 m.dir. Kemerler, 2 ve 3 sıradan oluşan ahşap kirişlemeler üzerinde yer alan 5x12 metre ebatlarındaki taş ampatmanlar üzerine inşa edilen beş adet kargir ayak üzerine oturmaktadır. Kitabe köşkünün nehir tabanından yüksekliği 16.27 m.dir. 2005 yılında başlanan ve büyük emek harcanarak onarımı yapılan Tarihi Konjic Köprüsü, Neretva Nehri üzerindeki yerini 1682’de olduğu gibi, bir kez daha bütün ihtişamı ile almıştır.

 

Köprü, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Faruk Nafiz Özak ile Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen’in yanı sıra Bosna Hersek ve Türkiye’den birçok yetkilinin de katıldığı büyük bir törenle 16 Haziran 2009 tarihinde hizmete açılmıştır.

Tamamlanan Projeler