Kırmızı Medrese

Cizre ilçesinin batı yakasında bulunan bu medrese Cizre Beyliği döneminde II.Han Şeref Bey tarafından yaptırılmıştır. Medresenin kitabesi günümüze gelememiş olup, yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, mimari üslubu ve II.Han Şeref Bey'in yaşadığı dönem dikkate alınınca, medresenin XIV. yüzyılın başında yaptırıldığı sanılmaktadır. Bazı kaynaklarda bu medresenin 1508 yılında yapıldığı yazılmışsa da bunu kanıtlayan bir kitabe günümüze gelememiştir.

 

Kırmızı Medrese, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yürüttüğü ve AB'nin destek verdiği 'İnanç Parkı Projesi' kapsamında, iki yıllı çalışmanın ardından 2008'de restore edildi. Restorasyon çalışmalarıyla özüne dönen medrese 3 yıldır eğitime açılmış bulunuyor.

 

Cizre ilçesinin batı yakasında bulunan bu medrese cizre beyliği döneminde II. Han Şeref Bey tarafından XIV. yüzyılda yaptırılmıştır. Medresenin kitabesi günümüze ulaşmamış olup, yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, mimari üslubu ve II.Han Şeref Bey'in yaşadığı dönem dikkate alınınca, medresenin XIV. yüzyılın başında yaptırıldığı sanılmaktadır. Bazı kaynaklarda bu medresenin 1508 yılında yapıldığı yazılmışsa da bunu kanıtlayan bir kitabe günümüze gelememiştir.

 

Medresenin güneyinde mescit ve altında kürtçe divanları ile meşhur Meleyi Ciziri adlı müfessir, yazar, şairin türbesi ile Cizre Emirlerine ait aile mezarlığı da vardır. Medresenin içi avlulu olup, doğusunda batısında ve kuzeyinde dershaneler, yemekhane ve öğretmen lojmanları bulunmaktadır.

Medrese Cizre'ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için Kırmızı Medrese denilmektedir. Yapımı bakımından Selçuklu Mimarisinin özgün örneklerinden olan bu medrese açık avlulu olarak inşa edilmiştir.

 

Restorasyon çalışmaları firmamız tarafından 2008 yılında tamamlanmıştır.

Tamamlanan Projeler