Akdamar Kilisesi

Ermeni tarihinin en önemli eserlerinden olan Akdamar Kilisesi M.S. 915-921 tarihleri arasında I. Gagik tarafından Keşiş Manuel’e yaptırılmıştır.

Tarihçi A nne R. Redgate, 'The Armenians' adlı kitabında, Ermeni Kralı Gagik'in bu kiliseyi yaptırmak için bütün civar medeniyetlerin saraylarından mimar ve ustalar getirdiğini yazıyor. Redgate, bu sebeple Akdamar Kilisesi'nde Bizans, Sasani, Abbasi ve Türk mimari izlerinin de bulunduğunu vurguluyor.

Kilise merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca biçimli haç planında olup kırmızı kesme tüf taşlarıyla inşa edilmiştir. Kilisenin dış cephesi, alçak rölyef şeklinde işlenmiş zengin bitki ve hayvan motifleriyle ve Kutsal Kitap'tan alınma sahnelerle bezenmiştir. Taş işlemeleri ve kabartmaları ile süsleme sanatlarının güzide örnekleri Akdamar Kilisesi’nin duvarlarını süslemektedir.

 

25 Mayıs 2005 tarihinde firmamız tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Kilisenin restorasyonunda özgün mimariye uygun olarak Van, Tatvan ve Ahlat taşları kullanılmıştır. Çalışmalar sırasında yapılan kazılarda iç mekanda çeşitli odalar ve tarihi kalıntılar bulunmuştur. Dünya tarihi mirası içinde yer alan Akdamar Kilisesi’nin restorasyonu, konusunda uzman tamamen profesyonel bir ekip tarafından yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilim Kurulu Heyeti tarafından yerinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

Akdamar Kilisesi’nin restorasyonu çalışmaları 2007 yılının Mart ayında tamamlanarak yaklaşık 1100 yıllık kilise anıt müze olarak hayata yeniden gözlerini açmıştır.

 

Tamamlanan Projeler