Topkapı Sarayı Hünkar Sofası

Hünkâr Sofası Daireleri ile Mabeyn arasında bulunan büyük ve ferah bir sofadır. Harem’de Padişahların bayramlaşma mekânı, sohbet salonu, düğün, merasim ve kabul salonu olarak kullandıkları mekâna bayramlaşma merasimlerinin zaman zaman burada yapılmasından dolayı muayede (bayramlaşma) sofası da denilmektedir.

 

Hünkâr Sofası’ndan III. Ahmed Yemiş Odası’na, III. Murad Has Odası’na, Hamam Yolu’na, havuzlu taşlığa açılan pek çok kapı mevcuttur. Bu durum, buranın taşlık olduğunun da mühim bir delilidir.

 

Sofada bulunan kapı kanatları kabartma süslemelerle bezelidir.

 

Harem’in iç içe geçmiş ve dolambaçlı yapıları içinde Hünkâr Sofası oldukça ferahtır ve Harem’in en büyük, en güzel salonudur. Sofayı kaplayan büyük kubbesi kalem işlemeli dört sivri kemer taşır. Büyük kubbenin merkezinde koyu yeşil zemin üzerine altın varaklı yazı ile; “Bismillâhirahmânirrahim. Elhamdü lillâhi-el Kerim, er-Rahîm, el-Kadîm, el-Hakîm, el-Azîm, Allahü el-Azîz, el-Cebbar/Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Kerîm (ikramda bulunan), Rahîm (rahmanı bol), Kadîm (evveli olmayan), Hakîm (her şeyi yerli yerinde vaz eden) ve Azîm (en büyük) olan Allah’a hamd olsun.

Allah, Azîz (yegâne galip) ve Cebbar’dır (azametini gösteren)’’ ifadesi yazılıdır. Duvarlarında mavi renkli çini zemin üzerine beyaz yazıyla Bakara Suresi’nin 258, 259, 260 ve 261. Ayetleri nefis bir hatla yazılmıştır.

 

Büyük Kubbe’nin kapladığı orta mekânda Şirvanlı bir taht vardır. Buraya günümüzden bir kanepe konulmuştur.

 

Taşlığa doğru yapılan şirvanın altında sedirler mevcuttur. Şirvan altında işlenen süslemeler göz alıcıdır. Burada bulunan aynalı kapıların biri III. Ahmed Yemiş Odası’na, diğeri ise Şirvan’ın üzerine çıkılan merdivene açılır.

 

Şirvan’ın üzeri, camilerde kadınlara ayrılan mahfilleri andırır. Bayramlaşmalar sırasında harem kadınları merasimi buradan seyrederlerdi.

 

Sofa yirmi altı pencere ile aydınlık bir ortamdır. Ocak bulunmayan mekânın, hamamdan gelen sıcak suyun sofanın altındaki kanallarda dolaşması ile ısıtıldığı düşünülmektedir.

 

Sofada üç tane mermer çeşme yer almaktadır. Duvarlarda çok büyük aynalar vardır ki bunlardan bazılarının çerçevesi kendisinden olup kenarları da meyve ve asma dalları figürleriyle süslenmiştir.

Devam Eden Projeler