İzmir Eski Tütün Fabrikası

Erken cumhuriyet dönemine ait bir yapı olup gary tobacco company tarafından 1929  yılında yaptırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimarlık ortamını vurgulayan yapılardan biri olan binaya , gary tobacco company'nin başkanı gary'nin adı verilmiştir. Son olarak eski (tekel) konak yaprak tütün işletmesi olarak kullanılmıştır.

 

Yapının 3 inşa evresi mevcuttur. Farklı dönemlerde eklentiler yapılarak bugünkü mevcut halini almıştır. Yapı alanı toplam 20.000m2'dir. Yapı 12.02.1998 gün ve 7054 sayılı karar ile izmir 1 nolu kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

 

Restorasyon çalışmaları firmamız tarafından yürütülmektedir.

Devam Eden Projeler