Davutpaşa Kışlası

Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyılda alınan zincirleme yenilgiler nedeniyle askeri alandaki reform ihtiyacının daha da şiddetli hale gelmesiyle III. Selim döneminde kurulan alternatif Nizam-ı Cedit ordusu için modern anlamda ilk kışla kompleksi olarak kabul edilen Selimiye Kışlası inşa edilmiştir. Batı tarzında yeni kışlaların inşası ve yaygınlaştırılması hususunda II. Mahmut döneminde çok daha önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu için inşa edilen veya genişletilen Davut Paşa Sarayı ve Rami Çiftliği Kışlaları ile akabinde inşa edilen diğer kışlalar, devlet otoritesini simgeleyen ve geleneksel mimariden ayrılan tasarımları, üslup özellikleri ve yapım teknikleriyle İmparatorluğun Batı’ya dönük yüzünü temsil etmişlerdir. Söz konusu yeni kışlalar aynı zamanda mimari alanda batılılaşmanın ilk fiziksel görüntüleri olmalarının yanında askeri alandaki reform sürecinin de sembolleridirler.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde yer alan Davutpaşa Kışlası'nın içinde yer almaktadır . Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde yer alan Davutpaşa Kışlası'nın bir parçası durumundaki tarihi hamamın restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar, hamam üzerine geçici çelik çatı yapılması, duvarların aslına uygun hale getirilmesi, tünel kısmının yeniden canlandırılması, hamam içerisindeki büyük kubbenin askıya alınması, hamam cephesinin güçlendirilmesi gibi dış kısım yenileme çalışmaları yapıldı.Yenileme çalışmalarının ardından üniversite öğrencilerinin eğitim yuvası olacak. Yapı orijinal haline getirilerek, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sanat Tasarım, Görsel İşitsel Performans Mekanı ve bununla bağlantılı olarak atölye çalışmalarının yapılacağı bölümlere dönüştürülecek.

 

Firmamız tarafından restorasyon çalışmaları 2010 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış ve halen devam etmektedir. 

Devam Eden Projeler